Różaniec – modlitwa zawierzenia…

dawniej rosary.katolik.pl

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach.

"Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże". Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: "Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż".

Artykuły na temat modlitwy różańcowej, wiary i życia…

Nie ma wiary bez ofiary

Rozmowa z ks. infułatem Janem Sikorskim, byłym naczelnym kapelanem Duszpasterstwa Więziennego RP, długoletnim proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na Kole w Warszawie   ? Czy może nam Ksiądz Infułat powiedzieć, co jest powodem tego, że wielu ludzi w naszych czasach deklaruje się jako wierzący, ale nie praktykuje swojej wiary, tzn. nie uczestniczy […]

Tajemnica ofiarowania Jezusa

Ofiarowanie Jezusa w świątyni objawia najważniejszą prawdę o Jego relacji z Bogiem ? to relacja zależności, w której dokonuje się także nasze zbawienie.   ks. Jan Glapiak Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby Go przedstawić Panu, jak jest napisane w Prawie Pańskim (por. Łk 2, 22-23). Poddanie Jezusa temu obrzędowi ukazuje posłuszeństwo […]

Najznakomitszy członek Kościoła

Doznaje Ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła oraz jego typiczne wyobrażenie i najdoskonalszy wzór w wierze i miłości, a Kościół katolicki, pouczony przez Ducha Świętego, darzy Ją uczuciem dziecięcej miłości jako najmilszą Matkę (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 53). ?Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego?? ? słowa znanej pieśni […]

Spotkać Jezusa

Już od wielu lat przeżywam wiarę jako spotkanie z Chrystusem, który przyszedł do ludzi, aby nie tylko opowiedzieć o Bogu, ale ukazać Go jako Ojca bogatego w miłosierdzie. ks. Feliks Folejewski SAC Jak słusznie zauważył Benedykt XVI: ?W minionych dziesięcioleciach postępuje duchowe ?pustynnienie??. Coraz bardziej nagłaśniana jest i wprowadzana w życie praktyka: ?Żyjmy tak, jakby […]

Jak dzieci

?Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego? (Mt 18, 3). Beata Kołodziej Wiele razy czytałam ten fragment Biblii, ale nigdy nie zastanawiałam się nad nim dłużej. Myślałam, że prawdopodobnie Jezus wskazywał na niewinność dzieci i ta interpretacja wydawała mi się wystarczająca. Teraz mam własne dzieci i to zmusiło […]

Matka pielgrzymujących ze śmierci do życia

o. Stanisław Przepierski OP   Maryjo, Ty zostałaś zachowana od grzechu w cudzie Niepokalanego Poczęcia. Stałaś się znakiem największej skuteczności Bożego miłosierdzia, Jego mocy wyzwalającej, uświęcającej i jednoczącej z Trójcą Świętą, dlatego że byłaś niezwykle wrażliwa na miłość Bożą. Swoim czystym Sercem rozpoznawałaś obecność Jedynego Boga ? Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ty pierwsza wyśpiewałaś […]

Dziesięć słów Bożych na szczęście

Z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. sługa Boży kard. Stefan Wyszyński   Sprzeniewierzenie się prawu Bożemu prowadzi do katastrofy, upadku. Obserwujemy dziś zaćmienie umysłów i serc. Jaką zaporę położyć przed samowolą człowieka?   […]

Cudowne umocnienie wiary

W historii modlitwy różańcowej powtarzało się charakterystyczne zjawisko: zaniechanie praktyki odmawiania różańca pociągało za sobą kryzys w postaci osłabienia wiary i duchowego zamętu. Ale wtedy Bóg powoływał apostołów tej maryjnej modlitwy. s. Jolanta Chodorska CSL Wiek XIX, wiek kultu rozumu i rewolucji technicznej, był trudny dla Kościoła. Stał się czasem walki o stosunek człowieka do […]

Życia nam braknie, by dziękować

Świadectwo to jest wyrazem naszej wdzięczności Jezusowi Miłosiernemu za wielkie łaski, a Matce Bożej oraz św. Faustynie i innym świętym za ich wstawiennictwo. Ufamy też, że to, czego osobiście doświadczyliśmy, może umocnić tych, którzy po ludzku stracili już nadzieję. Nasze małżeństwo formalnie przestało istnieć w 2003 r., jednak jego powolny rozpad zaczął się wiele lat […]

Na początku była zgoda

Księgę Rodzaju otwiera wspaniały opis stworzenia człowieka oraz przyjaźni z Bogiem. Pomiędzy Stwórcą a pierwszymi ludźmi nie było szczególnego dystansu, panowała idealna zgodna. ks. Zbigniew Sobolewski   Bóg łaskawie rozmawiał z człowiekiem. Mógł on czuć się bezpieczny i szczęśliwy, ponieważ wiedział, że Stwórca jest blisko i czuwa nad nim. Dopiero grzech zniszczył pierwotną przyjaźń. Sprawił, […]