Dnia 2 lutego obchodzony w Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji w najnowszym ?Różańcu? podejmujemy temat powołań i charyzmatów zakonnych. Istnieje potrzeba, by ciągle przypominać o roli osób konsekrowanych w Kościele. Wielokrotnie bowiem można spotkać się z pytaniem: Po co nam zakony? Te wątpliwości szczególnie odnoszą się do zakonnic i zakonników żyjących w klasztorach kontemplacyjnych. W naszym piśmie ? wydawanym właśnie przez siostry ? chcemy ukazać piękno życia zakonnego.

? ?Tożsamość osób konsekrowanych przejawia się bardziej w tym, kim są, niż w tym, co robią? ? czytamy w artykule ks. Marka Dziewieckiego pt. ?Czy życie konsekrowane ma sens??.

? ?Przez oderwanie się od świata osoby konsekrowane świadczą o przemijalności obecnej epoki, ukazują, że nie należy tracić z oczu najważniejszego powołania, jakim jest przebywanie z Bogiem? ? dowiadujemy się z tekstu s. Krystyny Dębowskiej zatytułowanego ?Bogactwo zakonnych charyzmatów?.

? ?Życie zakonne to nie sielanka, składanie rąk, pobożne westchnienia. To codzienny trud, cierpienia, prace, modlitwy ? ofiarowane Bogu, aby ?miał miłosierdzie dla nas i całego świata?? ? pisze ks. Wojciech Przybylski w artykule pt. ?Serce przy Bogu, ręce przy pracy?.

? ?Znalazłem tę, której zawdzięczam moje powołanie. To ostatnia, najuboższa siostra w tym klasztorze. Nie zdołam nigdy podziękować Bogu za Jego miłosierdzie, bo ta siostra modli się za mnie prawie 20 lat? ? czytamy w poruszającym opowiadaniu ?Sekret mojego kapłaństwa?, nawiązującym do życia Wilhelma E. Kettelera.

Polecamy także:

? Rozmowę z przełożoną generalną Zgromadzenia Matki Bożej Loretańskiej, matką Zofią Chomiuk CSL na temat loretańskiego charyzmatu.

? Dwa poruszające świadectwa o powołaniu. Historia benedyktyna, o. Ludwika Mycielskiego, który otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Karola Wojtyły. I loretanki, s. Leny, której droga do zgromadzenia była trudna i dość nietypowa. Urodzona i wychowywana w Związku Radzieckim; w rodzinie nie znającej Boga usłyszała głos powołania.

? Artykuł Lecha Dokowicza pt. ?Do kogo należy Kolumbia??, w którym poznajemy szczegóły zawierzenia się całego państwa Sercom Jezusa i Maryi.

W lutowym numerze ?Różańca?  przygotowaliśmy prezent dla Czytelników ? folder pt. ?Jak wytrwać w dobrym? 55 rad bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego?.

Oprócz tego w miesięczniku jak zwykle ? konferencja formacyjna, rozważanie na pierwszą sobotę miesiąca, rozważania różańcowe, komentarze do Ewangelii na każdy dzień miesiąca oraz konspekt spotkania kółka różańcowego z wymianą tajemnic różańcowych na marzec

Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej pisma  www.rozaniec.eu.

O „Różaniec” pytaj w sklepach sieci EMPiK,
księgarniach religijnych i parafialnych.

Prenumeratę miesięcznika możesz zamówić
w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20
tel. (22) 673 58 39, e- mail: prenumerata@loretanki.pl
www.loretanki.pl