Różaniec – modlitwa zawierzenia…

dawniej rosary.katolik.pl

Zapytano kiedyś Matkę Teresę, co trzeba zrobić, żeby na świecie był pokój? Ona odpowiedziała: przestańcie zabijać dzieci nienarodzone.

Rosarium Virginis Mariae – Przypisy

1. Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 45. 2. Paweł VI, Adhort. apost. Marialis cultus (2 lutego 1974), 42: AAS 66, 1974, s.153. 3. Por. Acta Leonis XIII, 3 (1884), 280-289. 4. Godny wspomnienia jest przede wszystkim jego List Apostolski o różańcu Il religioso convegno z 29 września 1961r.: AAS 53 […]

Rosarium Virginis Mariae – Wstęp

1. Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą […]

Rosarium Virginis Mariae – Rozdział II

ROZDZIAŁ II TAJEMNICE CHRYSTUSAM TAJEMNICE MATKI Różaniec ? streszczeniem Ewangelii ? 18. W kontemplację oblicza Chrystusa nie można wejść inaczej, jak słuchając w Duchu Świętym głosu Ojca, bo ? nikt nie zna Syna, tylko Ojciec ? (Mt 11, 27). W okolicach Cezarei Filipowej, wobec wyznania Piotra, Jezus wyraźnie określa, gdzie jest źródło tej tak jasnej […]

Rosarium Virginis Mariae – Rozdział III

ROZDZIAŁ III ? DLA MNIE ŻYĆ TO CHRYSTUS ? Różaniec drogą przyswajania tajemnicy 26. Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji tajemnic Chrystusa ze swej natury sprzyjającą ich przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu. Dotyczy to przede wszystkim ? Zdrowaś Maryjo ?, powtarzanego aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować […]

Rosarium Virginis Mariae – Zakończenie

ZAKOŃCZENIE « O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem! » 39. To wszystko, co zostało tu dotąd powiedziane, wyraża obszernie bogactwo tej tradycyjnej modlitwy, która ma prostotę modlitwy ludowej, ale także teologiczną głębię modlitwy odpowiedniej dla tych, którzy odczuwają potrzebę dojrzalszej kontemplacji. Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej […]

Rosarium Virginis Mariae – Rozdział I

ROZDZIAŁ I KONTEMPLOWAĆ CHRYSTUSA Z MARYJĄ Oblicze jaśniejące jak słońce 9. ? Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce ? (Mt 17, 2). Ewangeliczną scenę przemienienia Chrystusa, w której trzej apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, zdają się jakby porwani pięknem Odkupiciela, można przyjąć za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji. Utkwić wzrok wChrystusowym obliczu, rozpoznać Jego […]