Różaniec – modlitwa zawierzenia…

dawniej rosary.katolik.pl

Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci 1 zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. (Jan Paweł II, Ludźmierz 1997)

Na tej stronie prezentujemy wypowiedzi na temat modlitwy różańcowej.

Rosarium Virginis Mariae

Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku.
Rosarium Virginis Mariae – Jan Paweł II

Wielcy ludzie o różańcu…

“Nie ma w życiu problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca.” (S. Łucja z Fatimy)

Ks. Twardowski o różańcu!

Jeżeli odmawiamy często różaniec, to wtedy on sam czasem za nas się modli. I to jest chyba szósta radosna tajemnica różańcowa.

Paweł VI o różańcu

“Chcemy obecnie, Czcigodni Bracia, zatrzymać się nieco przy odnowie tej pobożnej modlitwy, która została nazwana streszczeniem całej ewangelii (Pius XII); mianowicie przy różańcu Najświętszej Maryi Panny. Poprzednicy nasi (…), kilkakrotnie zachęcali chrześcijan, by często odmawiali różaniec (…). Ponadto uznali, że nadaje się on do pielęgnowania modlitwy kontemplacyjnej, która równocześnie jest modlitwą pochwalną i błagalną.”

Modlitwa różańcowa w rodzinie i za rodziny

Przeczytany przed chwilą fragment Ewangelii wg św. Łukasza przedstawia naszym oczom jeden z obrazów życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Obrazy te ukazują misterium, które zbawia: wejdą one w codzienne życie naszych rodzin, gdy te podejmą na nowo odmawianie Różańca…

Mój Różaniec – Jan Paweł I

Gdybym tak na jakimś spotkaniu katolików poprosił ich, żeby pokazali, co mają w kieszeni, co bym zobaczył? Jakieś grzebyki, okulary, szminki, portfele, zapalniczki i inne mniej lub bardziej wartościowe przedmioty.

Prymas Stefan Wyszyński o Modlitwie Różańcowej

“Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…”

Jan Paweł II o różańcu

“Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi…”

Kilka naszych słów o Różańcu

Różaniec – droga do Boga, do prawdy. Miłość to jedyna prawda na tej ziemi, ona nie zginie, lecz będzie trwać wiecznie. Więc i Bóg Ojciec nieskończony w swej dobroci i miłosierdziu także jest miłością.

Różaniec – drogą do prawdy

Różaniec – droga do Boga, do prawdy. Miłość to jedyna prawda na tej ziemi, ona nie zginie, lecz będzie trwać wiecznie. Więc i Bóg Ojciec nieskończony w swej dobroci i miłosierdziu także jest miłością.