LIST APOSTOLSKI

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

OJCA ŚWIĘTEGO

JANA PAWŁA II

DO BISKUPÓW

DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH

O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM

Do Biskupów

do Kapłanów i Diakonów,

do Zakonników i Zakonnic

oraz wszystkich Wiernych

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Papieże a różaniec

Październik 2002 – październik 2003: Rok Różańca

Zastrzeżenia wysuwane względem różańca

Życie kontemplacyjne

Modlitwa o pokój i za rodzinę

? Oto Matka twoja! ?(J 19, 27)

Śladami świadków

ROZDZIAŁ I

KONTEMPLOWAĆ CHRYSTUSA
Z MARYJĄ

Oblicze jaśniejące jak słońce

Maryja wzorem kontemplacji

Wspomnienia Maryi

Różaniec modlitwą kontemplacyjną

Wspominanie Chrystusa z Maryją

Uczyć się Chrystusa od Maryi

Upodabniać się do Chrystusa z Maryją

Prosić Chrystusa z Maryją

Głosić Chrystusa z Maryją

ROZDZIAŁ II

TAJEMNICE CHRYSTUSA –

TAJEMNICE MATKI
Różaniec ? streszczeniem Ewangelii ?

Stosowne uzupełnienie

Tajemnice radosne

Tajemnice światła

Tajemnice bolesne

Tajemnice chwalebne

Od 'tajemnic’ do 'Tajemnicy’: droga Maryi

Tajemnica Chrystusa, tajemnica człowieka

ROZDZIAŁ III

? DLA MNIE ŻYĆ TO CHRYSTUS ?
Różaniec drogą przyswajania tajemnicy

Metoda wartościowa

Metoda, którą jednak można ulepszyć

Zapowiedź tajemnicy

Słuchanie Słowa Bożego

Milczenie

? Ojcze nasz ?

Dziesięć ? Zdrowaś Maryjo ?

? Chwała Ojcu ?

Końcowy akt strzelisty

? Koronka ?

Rozpoczęcie i zakończenie

Rozłożenie w czasie

ZAKOŃCZENIE

? O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem ?

Pokój

Rodzina: rodzice

… i dzieci

Różaniec – skarb, który trzeba odkryć

Przypisy

Wersje PDF do pobrania.

Tekst dokumentu zaczerpnięty z serwisu Stolicy Apostolskiej – www.vatican.va .