Różaniec – droga do Boga, do prawdy. Miłość to jedyna prawda na tej ziemi, ona nie zginie, lecz będzie trwać wiecznie. Więc i Bóg Ojciec nieskończony w swej dobroci i miłosierdziu także jest miłością.

Kiedy odmawiamy różaniec mamy chwilę na zastanowienie się nad sobą? Odmawiając kolejne jego części odpowiadamy sobie na pytania; Jakim jestem człowiekiem? Czy czynie dobrze? A co powinienem poprawić, co mógłbym robić lepiej? Po takiej modlitwie jesteśmy o krok bliżej Boga. Kiedy jest nam smutno i źle różaniec daje nam pocieszenie, przypomina, że jest ktoś, kto bardzo nas kocha i opiekuje się nami?. Teraz nasze postanowienia trzeba tylko wprowadzić w życie.

Nie zastanawiajmy się nad tym, co świat może zrobić dla nas tylko, co my możemy zrobić dla świata! Pewnie nie raz czytaliście w prasie czy Internecie, oglądaliście w telewizji ile zła jest na świecie. Jak ludzie krzywdzą innych, okradają, zabijają i to praktycznie z jakiegoś błahego powodu, bo nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie? Na pewno, kiedy słyszycie o takich zbrodniach wzbiera w Was złość i jednocześnie czujecie się bardzo bezsilni….. Bo co jeden człowiek może zrobić wobec takiego ogromu zła… Ależ bardzo dużo!Każdy mały czy duży może przyczynić się do tego, że świat stanie się lepszy. Ponieważ wszyscy mamy w sobie wspaniałą broń. Bóg dał ją każdemu, kto ma, chociaż odrobinę dobrej woli. Ta bronią jest oczywiście modlitwa i miłość bliźniego. Tylko miłość może zmiękczyć stwardniałe serca. Kochajmy nie tylko tych, którzy nas kochają, ale również tych, którzy nas krzywdzą. Pokażmy, że Jesteśmy dobrymi uczniami Chrystusa, który przez swą śmierć na krzyżu pokazał jak bardzo kocha wszystkich ludzi. Na zło, jakie nam czynią inni odpowiadajmy miłością. To nie jest wcale takie łatwe, trzeba być bardzo cierpliwym i tolerancyjnym. Ale sami zobaczycie, że naprawdę warto. Na świecie jest pełno miłości a każdemu jej brak. "Złym" ludziom najczęściej po prostu tego brakuje. Poczucia, że dla kogoś są ważni, potrzebni. Dlatego rozdawajmy miłość wszystkim. Staruszkowi na ulicy, koledze, koleżance. Miłości Wam nie zabraknie a innym nawet ten najmniejszy ciepły i życzliwy uśmiech sprawi radość. A my zdobędziemy dzięki temu nowych, oddanych prawdziwych przyjaciół! PAMIĘTAJCIE TYLKO MIŁOŚĆ I MODLITWA MOŻE URATOWAĆ ŚWIAT! Dlatego módlmy się i przekazujmy miłość wszystkim spotkanym na naszej drodze.

W tym momencie przytoczę fragment I Listu do Koryntian św. Pawła zwany "Hymnem do miłości".

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
  a miłości bym nie miał,
  stałbym się jak miedź brzęcząca
  albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
  i znał wszystkie tajemnice,
  i posiadał wszelką wiedzę,
  i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
  a miłości bym nie miał,
  byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
  a ciało wystawił na spalenie*,
  lecz miłości bym nie miał,
  nic bym nie zyskał.
4 Miłość cierpliwa jest,
  łaskawa jest.
  Miłość nie zazdrości,
  nie szuka poklasku,
  nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  lecz współweseli się z prawdą.
7 Wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  we wszystkim pokłada nadzieję,
  wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje,
  [nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
  albo jak dar języków, który zniknie,
  lub jak wiedza, której zabraknie.
9 Po części bowiem tylko poznajemy,
  po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
  zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
  mówiłem jak dziecko,
  czułem jak dziecko,
  myślałem jak dziecko.
  Kiedy zaś stałem się mężem,
  wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
  wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
  Teraz poznaję po części,
  wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany*.
13 Tak* więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
  z nich zaś największa jest miłość.

Autor:
Sylwia Paszkowska
13 lat