Moment powołania jest wielką tajemnicą. Zachwyt nad służbą Chrystusowi i Kościołowi pojawia się  szczególnie wtedy, gdy spotyka się szczęśliwego kapłana. Wielu, niekiedy zdziwionych, pyta: ?Skąd on to ma? (?) Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?? (por. Mk 6, 2-3). Jednak w tle tych pytań wybrzmiewa? pozytywna zazdrość: ?Ja też tak […]