Rok Świętego Jana Pawła II ogłoszony przez Sejm Polski z okazji setnej rocznicy narodzin Papieża Polaka, stał się inspiracją do ogłoszenia przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy wraz z Bractwem Więziennym Samarytania Ogólnopolskiego Konkursu p.t.: „Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Jestem przekonana, że ten audiobook w sposób wyjątkowy wpisuje się w podejmowane inicjatywy upamiętniające postać największego z Polaków, św. Jana Pawła II oraz przenosi czytelników w świat skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności, a także pozwoli przyjąć sercem słowa Ewangelii wg św. Mateusza 25,36: „…byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.”

śp. Anna Stranz, Bractwo Więzienne SAMARYTANIA

Wzięcie udziału w konkursie literackim upamiętniającym 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II było dla mnie ogromnym zaszczytem. Profesjonalizm, z jakim został przygotowany oraz wyznaczony temat – Listy zza krat do św. Jana Pawła II – nie pozostawiał cienia wątpliwości, że my jako uczestnicy musimy wykazać się nie tylko wysokim poziomem umiejętności pisarskich, ale przede wszystkim pewnym poziomem uduchowienia.

Zakres konkursu otwierał uczestników do spojrzenia na samych siebie z innej perspektywy, do refleksji nad swoim wnętrzem, by móc w miejscu pełnym krat i zła zmaterializować w postaci słów odczucia żalu i tęsknoty, nie za tak przez wszystkich upragnioną wolnością, ale za Człowiekiem, którego moc słowa sprawiała, że żaden z nas nie czuł się opuszczony.


Arkadiusz Kowalski Areszt Śledczy w Sosnowcu