Przyjacielu! Na pewno zdajesz sobie sprawę jak trudna jest sytuacja na świecie. Zło zatacza coraz to większe kręgi. W wielu miejscach na ziemi ludzie zabiją ludzi. W wielu miejscach życie ludzkie straciło na wartości. W wielu miejscach porzuciliśmy prawdę o sobie. Tam, gdzie nie ma prawdy i poszanowania człowieka, nie ma pokoju.

Przyjacielu! Oglądając wiadomości, słuchając radia, przeglądając strony internetowe, słyszałeś na pewno o konfliktach zbrojnych i może pomyślałeś: "Przecież ja nic nie mogę uczynić. Nie jestem wielkim człowiekiem, nikt mnie nie wysłucha". Wiedz- że nie masz racji. Jest coś potężniejszego od słów elokwentnych przywódców, jest coś co ma większą moc od bomby atomowej, coś dzięki czemu możesz przyczynić się, i to w ogromnej mierze, do tryumfu pokoju na świecie. Tym czymś jest modlitwa. Twierdzisz może inaczej? Nie jesteś przekonany? To przeczytaj te oto słowa Świętego Maksymiliana Kolbego: " Oto obszerne pole modlitwy. Bóg chce, by dusze pokorne, kochające Go i stąd modlące się, dobrocią i potęgą Bożą rządziły światem, zbawiały i uświęcały dusze i królestwo miłości Bożej w nich rozpalały". Tak, to prawda, najsłynniejsi, najwięksi ludzie to ci, którzy modlitwą wypraszają łaski dla świata i przez to nim rządzą. Może pytasz: "Jak mam się modlić?" Najlepiej tak, jak mówi nam Maryja, Królowa Pokoju- odmawiając Różaniec.

Święty Maksymilian, odnośnie modlitwy, pisał także: "Potężna jest więc modlitwa, a już bez granic potężna, jeżeli się do Niepokalanej zwraca, która jako Niepokalana jest wszechwładną Królową nawet Serca Bożego". Gdyby był lepszy środek niż Różaniec dla ratowania świata, Maryja na pewno by nam o nim powiedziała ( oczywiście Eucharystia jako najwyższa ofiara jest największym zjednoczeniem się z Bogiem). Póki co prawie w każdym objawieniu Niepokalana mówi o Różańcu.

Synu i Córko Maryi, pomóżmy Jej ratować świat odmawiając Różaniec. Ona oto nas prosi. To najlepsze narzędzie pokoju. Wiedz, że to modlitwa królewska. W żadnej innej nie wypowiada się tyle razy imienia najwyższego Króla- Jezus, i najwyższej Królowej – Maryja. Ponad połowa tej modlitwy to cytowanie Pisma Świętego i przede wszystkim ma ona charakter kontemplacyjny. Nie bądź obojętny, wobec tej Bożej promocji, która może uchronić świat, a która jest owocem Jego miłosierdzia. Odmawiaj jedną dziesiątkę dziennie, a zobaczysz, że Maryja będzie Cię zmieniała, a przez Ciebie świat. Ale pamiętaj, owoce Różańca są długo niewidoczne, dlatego wydaje się on nudny. Szatan zrobi wszystko, byś tej modlitwy nie odmawiał, bo wie, że ona otworzy Twoje serce na największą miłość, jaką jest Bóg, i że przez Nią będziesz rządził światem , wypraszając dla niego łaskę pokoju przed obliczem Boga i Maryi.

Przyjacielu Boga i Niepokalanej! Klęknij jeżeli tylko się zdecydujesz i poproś o łaskę odmawiania Różańca. Poproś Maryję by Ci pomogła odmawiać jedną dziesiątkę dziennie. Módl się jak najczęściej w intencji pokoju.

Oddaj swoją wolę Matce Bożej i módl się na Różańcu! W miarę możliwości rozsyłaj ten list po swoich znajomych. Użyj Internetu lub poczty!

Młodzi Apostołowie Różańca Rycerstwa Niepokalanej
Parafia Świętej Trójcy w Bydgoszczy