Zasady są proste. Jej członkowie podejmują ślubowanie wspólnej modlitwy różańcowej. Tekst swego ślubowania rodziny wieszają na widocznym miejscu swego domu. Tak jak dawniej Izraelici znaczyli swe drzwi krwią baranka jako znakiem mającym chronić ich dzieci przed wtargnięciem Anioła Śmierci, tak rodziny wieszają świadectwa w swoich domach jako znak zawierzenia Maryi w obliczu śmiertelnych mocy zła, zagrażających ich jedności z Bogiem i z sobą nawzajem.

Świadectwo – "Rodzinny dar dla Maryi" – zawiera między innymi następujące słowa:

Nasza rodzina i nasz dom, nasz kraj i świat walczą dziś z przytłaczającymi siłami zła. Potrzebujemy Cię dziś, Maryjo, bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Potrzebujemy Cię, abyś modliła się z nami i za nas.

Krucjata Różańca Rodzinnego jest realizowana przede wszystkim w domach. To rodzice, ojcowie i matki, jej przewodzą. Jednocześnie ruch jest koordynowany na szczeblu parafii, diecezji i całego kraju. Co jakiś czas urządza się zloty i spotkania członków.

W zorganizowanej przez o. Peytona Krucjacie Różańca Rodzinnego wykorzystuje się wszystkie współczesne środki przekazu, aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Między innymi są rozprowadzane półgodzinne filmy, których tematem jest piętnaście tajemnic różańcowych. Pokazuje się je wszędzie, gdzie to możliwe – na stadionach i w domach, w mieszkaniach bogaczy i pokoikach ubogich, w więzieniach, szpitalach, szkołach. Nie pomija się żadnego środowiska ani żadnego dostępnego środka – radia, telewizji, reklamy ulicznej, kaset wideo i audio.

Na początku swej działalności o. Patryk zwrócił się o pomoc do gwiazd Hollywoodu z prośbą, by poświęcili trochę swego talentu, sławy, czasu i pieniędzy na propagowanie różańca. Odzew był zdumiewający. Wielu znanych aktorów wyraziło gotowość pomocy, a przez nakręcone filmy, nagrane piosenki i teksty świat w nowy sposób usłyszał o różańcu. Metoda okazała się skuteczna. Miliony ludzi zwróciło się ku tej modlitwie, na którą sama Maryja wskazuje w swych objawieniach jako na środek ocalenia świata.

Dziękujemy Ci, Matko Boża Fatimska, że zgodnie z tradycją wielu wieków wskazujesz na różaniec, który słusznie nazywa się mianem "modlitwy Maryi", modlitwy, w której czujesz się z nami w szczególny sposób zjednoczona. Dziękujemy, że sama modlisz się z nami, obejmując problemy Kościoła, Stolicy św. Piotra, problemy całego świata.

Krucjata Różańca Rodzinnego zajęła natychmiast bardzo ważne miejsce w pasterskiej pracy Kościoła, a o. Patryk zyskał szerokie poparcie biskupów i teologów. Również oni, przez swój autorytet i ofiarowanie czasu zaangażowali się w propagowanie dzieła, którego znaczenie potrafili właściwie ocenić. Jak pisał Renato Poblete S J, "kardynałowie i biskup jednogłośnie wyrazili swe uznanie dla wielkiej wartości Krucjaty Różańca Rodzinnego… jej podstawowe cele dotykają tego elementu dzisiejszego społeczeństwa, który ma wielkie znaczenie dla przyszłości świata".

Pionier Krucjaty Różańca Rodzinnego, hiszpański kard. Angel Herrera, tak podkreślał znaczenie modlitwy różańcowej odmawianej w rodzinach:

Wielkie miasta wytwarzają typ człowieka stadnego. Kształtują one dusze w procesie produkcji masowej, taniej… Kiedyś istniało miejsce, gdzie można było znaleźć schronienie przed szalonym życiem dzisiejszej doby – miejscem tym był dom. Dom był sanktuarium i zaciszem pozwalającym na skupienie. Słowem i przykładem rodzice przekazywali filozofię życia. Dzisiaj mąż i żona muszą spróbować zamienić swój dom w sanktuarium… Wspólny różaniec święty, odmawiany przez rodzinę zjednoczoną w modlitwie, z pewnością bardzo przyczynia się do zachowania i doskonalenia tej niezrównanej instytucji, jaką jest dom chrześcijański, dom-świątynia.

Trapista Basil Pennington jest przekonany, że różaniec odmawiany w rodzinach umożliwi rozwiązanie w Kościele problemu spadku powołań do życia kapłańskiego i zakonnego:

Wydaje się, że coraz mniej osób otrzymuje takie powołanie do życia w szczególnej pobożności; lub raczej coraz mniej osób słucha i odpowiada na takie wezwanie. Jednym z najlepszych sposobów, w jaki można u Pana uzyskać łaskę licznych powołań i pomóc młodym ludziom usłyszeć i odpowiedzieć na tak wspaniałe wezwanie od Boga, jest bez wątpienia różaniec rodzinny.

Krucjata Różańcowa jest od początku mocno popierana przez Stolicę Świętą. Nic dziwnego, skoro następcy św. Piotra sami wychowali się w szkole modlitwy różańcowej. Papież Jan Paweł I, jeszcze jako kardynał Luciani, pisał w 1973 roku na podstawie własnego doświadczenia: Pierwszą szkołą pobożności i ducha religijnego dla dzieci powinna być rodzina… Różaniec odmawiany wieczorem przez rodziców wraz z dziećmi jest formą liturgii rodzinnej. Wiele uwagi poświęca sprawie Krucjaty obecny papież Jan Paweł II. Na czterdziestą piątą rocznicę Krucjaty Różańca Rodzinnego udzielił on o. Peytonowi i jego współpracownikom specjalnego apostolskiego błogosławieństwa.