Najpierw mówimy modlitwę Wierzę w Boga , potem na kolejnych paciorkach Ojcze nasz , trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu .

I tak doszliśmy do rozważania pierwszej tajemnicy. Różaniec podzielony jest na cztery części, z których każda składa się z pięciu tajemnic (zobacz => tajemnice różańcowe ). Po rozważaniu każdej z nich odmawiamy "dziesiątkę różańca", która składa się z Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i na końcu Chwała Ojcu. Na zakończenie różańca odmawiamy Pod Twoją obronę.

Jeżeli nie znasz treści tych modlitw, kliknij na jedną z nich.