Drogi Bracie i Siostro w Chrystusie!

– Jeżeli nie jesteś obojętny na los naszej Ojczyzny, która coraz bardziej osłabiona, nie umie już troszczyć się właściwie o swoje dzieci jak dobra matka.

– Jeżeli dostrzegasz, że nasz wspólny dom, któremu na imię Polska pustoszeje, niszczy się w nim systematycznie tyle miejsc pracy a jako ratunek proponuje się nie odnowę gospo­darki, ale cywilizację śmierci…

– Jeżeli rani Twoje serce to, że jako naród chrześcijański depczemy „Boże Przykazania”, a szeroko rozumiana „edukacja”- również przez środki masowego przekazu, może być zastąpiona słowem deprawacja…

Zauważ, że tutaj potrzeba o wiele bardziej od ludzkiego działania i politykowania, które coraz bardziej przypomina budowanie wieży Babel – wytrwałej modlitwy.Aby do wszelkich zwycięstw modlitwy różańcowej, znanych z historii, takich jak zwycięstwo pod Lepanto w 1571 roku (na pamiątkę którego papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej), czy obalenie dyktatury F. Marcosa na Filipinach w 1986 roku, w sposób pokojowy, przez 2 mln ludzi modlących się na ulicy na różańcach – wobec nadjeżdżających czołgów, których żołnierze zeszli z posterunku i również dołączyli się do tłumu, można było dopisać wielki cud ocalenia narodu polskiego i uratowania naszej Ojczyzny – dołącz i Ty Bracie, Siostro, w swoim domu, we wspólnocie, do modlitwy różańcowej i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Z II tajemnicy fatimskiej:

„… Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zrobi się to co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie…” „… przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunie Święte wynagradzające w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wy­wołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia…”

Oprócz codziennej modlitwy, można włączyć się w Nieustanny Różaniec, którego ponad 80 wspólnot oplata modlitwą od kilku lat wszystkie sprawy Polski. Każda wspólnota Nieustannego Różańca jeden dzień w miesiącu modli się w szczególny sposób w intencjach Ojczyzny. Jedną dobę, kolejno wszystkie osoby modlą się na różańcu, w swoich domach, przez pół godziny – w wyznaczonym czasie. Można dołączyć intencje Parafii i własne. W ten sposób nieustanne strumienie modlitwy różańcowej płyną przez Niepokalane Serce Maryi do Boga, aby uśmierzyć Jego gniew i uprosić Miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny!

„O mój Jezu przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia”

Anna Stranz

Więcej informacji na ten temat – ks. Stanisław Tkacz 0 (prefix) 55 244 81 37