Członkowie S.M.A.R. MI jako główne zadanie stawiają sobie upowszechnianie modlitwy różańcowej, propagowanie jej, a przez to „dążenie do Chrystusa przez Niepokalaną” (jest to główne zadanie Rycerstwa Niepokalanej).

Dzieło to, za sprawą Opatrzności Bożej założone w 1999 roku przez grupkę przyjaciół: Agnieszkę Kosińską, Łukasza Borucha, Mariusza Kaniewskiego, Mikołaja Kaniewskiego oraz Marcina Chrostowskiego, swoją realizację odniosło dopiero w Roku Jubileuszowym 2000. Początki Stowarzyszenia nie były łatwe. Na pierwszą zbiórkę przyszło niewiele osób i niektórzy patrzyli na to dość pesymistycznie. Jednak Apostołowie Różańca dalej realizowali swoje postanowienie- upowszechnianie modlitwy różańcowej i jej codzienne odmawianie.

Oddanie się Niepokalanej zaczęło wreszcie przynosić widzialne skutki. Na zbiórki przychodziło coraz więcej osób, a wiadomość o tymże przedsięwzięciu pojawiła się nawet w ogłoszeniach parafialnych na niedzielnej mszy.

Dziś Wspólnota posiada około 20 stałych członków, uzyskała także możliwość pisania artykułów do parafialnego „Miesięcznika Kościelnego”. Co miesiąc pojawia się tam tekst pisany przez nas.

Członkowie S.M.A.R- u pragną zachęcić młodzież do odmawiania choć jednej dziesiątki różańca dziennie i mają nadzieję, że nawet ta jedna odmieni życie każdego zagubionego człowieka.

Apostołowie Różańca szerzą swą działalność również poprzez upowszechnianie Cudownego Medalika. Każda osoba wstępująca do Wspólnoty otrzymuje tenże medalik oraz książeczkę o Rycerstwie Niepokalanej.

Młodzi Apostołowie Różańca działają także w oparciu o statut Rycerstwa Niepokalanej.

Wielkim ideałem jest dla Apostołów Różańca Niepokalana oraz założyciel Rycerstwa Niepokalanej- święty Maksymilian Maria Kolbe.

Marcin Chrostowski, podsekretarz SMAR MI