Bóg rodzi się w sercu każdego z nas. Pamiątkę Jego przyjścia na świat świętujemy w rodzinach, ale też szkołach i firmach. Kluczem do odkrywania istoty świąt jest wiara!

AGNIESZKA WARECKA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku dr Katarzyna Szostak-Król zauważa, że Boże Narodzenie to nie tylko rodzinne spotkania, pięknie przystrojona choinka oraz smak wigilijnych potraw. 

‒ Święta pozwalają przeżywać nam na nowo tajemnicę betlejemskiej nocy: przyjścia na świat Bożej Dzieciny symbolizującej pojednanie i miłość. Boże Narodzenie przypomina nam, jak bardzo Bóg ukochał każdego człowieka. Jeśli jednak zanadto skupimy się na zewnętrznej oprawie świąt, może się zdarzyć, że nie uda nam się spotkać Nowonarodzonego ‒ uwrażliwia.

Szkolna tradycja

W szkole im. Staszica Boże Narodzenie to szczególny czas naznaczony pielęgnowaniem chrześcijańskich tradycji i obyczajów pomocnych w zrozumieniu istoty świąt. 

‒ Podczas Adwentu spotykamy się z uczniami i rodzicami na warsztatach tworzenia bożonarodzeniowych ozdób. Wieczorne zajęcia upływają w atmosferze dzielenia się opowieściami o rodzinnych zwyczajach ‒ relacjonuje dyrektor. Narodziny Jezusa szkolna społeczność upamiętnia także przygotowaniem szopki z postaciami Świętej Rodziny w otoczeniu zwierząt i żywych choinek. ‒ Żłóbek jest wyeksponowany przy wejściu do szkoły ‒ wyjaśnia, dodając, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowują też jasełka, a ostatniego dnia przed świąteczną przerwą spotykają się z wychowawcą, by złożyć sobie nawzajem życzenia i podzielić się opłatkiem.

Stałym punktem rocznej pracy formacyjnej w SP nr 26 są również spotkania wigilijne z udziałem przedstawicieli samorządu uczniowskiego i rady rodziców, a także pracowników szkoły i emerytów. 

‒ Wieczerzę przygotowaną przez pracowników kuchni poprzedza odczytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Jezusa. Jest opłatek i są życzenia. Nie brakuje też czasu na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek ‒ objaśnia Katarzyna Szostak-Król. ‒ W nurt pielęgnowania tradycji ‒ jak tłumaczy ‒ wpisuje się również rodzinne kolędowanie ‒ impreza integracyjna gromadząca społeczność SP oraz dzieci z osiedlowych szkół i przedszkoli.

Patrzeć w przyszłość

Dzieląc się refleksją na temat sensu wprowadzania młodego pokolenia w dziedzictwo świątecznych zwyczajów, pani dyrektor przypomina, że tradycja jest bogactwem narodu: kopalnią wiedzy o przeszłości i podstawą do budowania systemu wartości. 

‒ Tradycje chrześcijańskie są nierozerwalnie związane z wiarą ‒ podkreśla. ‒ Pielęgnując bożonarodzeniowe zwyczaje, możemy dać dzieciom i młodzieży znacznie więcej, niż oferuje tak bardzo absorbujący ich świat wirtualny. Możemy opowiadać o historii Polski i rodziny, przywiązując młodych do cennych wartości, takich jak wiara, patriotyzm, prawda czy odpowiedzialność, a przede wszystkim być bliżej nich ‒ tłumaczy Katarzyna Szostak-Król, dodając, że wspólnie spędzony czas sprzyja zacieśnianiu rodzinnych więzi.

W duchu Bożym

Kluczem do odkrywania tajemnicy Bożego Narodzenia jest wiara. Andrzej Anuszkiewicz, prezes Grupy Lopi, przyznaje, że przeżywanie świąt w sposób głęboko duchowy zawdzięcza osobistym doświadczeniom, które doprowadziły go do zawierzenia Bogu.

Firma, którą prowadzi, od 25 lat wspiera przedsiębiorców w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki, elektroniki i kompensacji mocy biernej. Z inicjatywy założyciela w siedzibie Lopi powstało Oratorium im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, z którego korzystają zarówno pracownicy, jak i kontrahenci.

Pytany o inspirację do stworzenia miejsca sprzyjającego wyciszeniu i modlitwie Andrzej Anuszkiewicz wskazuje na przełomowy moment swojego życia, kiedy to ‒ nie mając już po ludzku nic do stracenia ‒ powiedział Bogu „tak”. 

‒ Zawierzenie dało mi siły, by zacząć wszystko od nowa. Wiara stała się lekarstwem zarówno na problemy osobiste, jak i finansowe ‒ wyjaśnia.

Umocnienie na drodze wierności i zaufania Bogu prezes Grupy Lopi czerpie z dwóch szczególnych miejsc służących duchowej regeneracji: Oratorium i Ogniska Bożego Pokoju. 

‒ Oratorium zostało poświęcone za zgodą abp. Henryka Hosera, który nadał temu miejscu modlitwy imię bł. ks. Jerzego i przydzielił relikwie męczennika pierwszego stopnia. Wejście ks. Popiełuszki, znanego duszpasterza ludzi pracy, w społeczność firmy było dla nas wielkim zaskoczeniem i przeżyciem ‒ wspomina. 

Pan Andrzej aktywnie uczestniczył także w tworzeniu Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach koło Ostrołęki. 

‒ Ośrodek rekolekcyjny pw. Królowej Pokoju, którym opiekuje się zakon pijarów na czele z moderatorem o. Eugeniuszem Śpiołkiem, tętni dziś życiem i jest niczym oddech dla ludzi, którzy we współczesnym świecie szukają pokoju.

Pod prąd trendom 

Świadomość znaczenia duchowego wsparcia w zmaganiu z wyzwaniami codzienności zrodziła myśl, by ‒ idąc pod prąd światowym trendom ‒ tzw. imprezy integracyjne zastąpić rekolekcjami. 

‒ Plan zadziałał. Z czasem do wspólnej modlitwy zaczęliśmy zapraszać także firmy, które z nami współpracują ‒ mówi Andrzej Anuszkiewicz, dodając, że organizowane przez nich spotkania cechuje rys rodzinny. 

W rekolekcjach biorą udział całe rodziny, łącznie z dziećmi. Jednak Wigilię pracownicy Lopi spędzają w gronie najbliższych. 

‒ Podobnie jak Triduum Paschalne, Wigilia jest w naszej firmie dniem wolnym od pracy ‒ potwierdza przedsiębiorca. Tzw. opłatek od kilku lat ma formę spotkania poświątecznego w myśl zasady, że w pierwszej kolejności należy dzielić się opłatkiem z rodziną. ‒ Bo święta ‒ jak zauważa pan Andrzej ‒ to coś więcej niż stół. To także okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom. 

Tekst pochodzi miesięcznika Różaniec

Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej pisma www.rozaniec.eu.

O „Różaniec” pytaj w sklepach sieci EMPiK, księgarniach religijnych i parafialnych. Prenumeratę miesięcznika możesz zamówić w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20 tel. (22) 673 58 39, e-mail: prenumerata@loretanki.pl

www.loretanki.pl