Relacja sporządzona przez znanego jezuitę, o. Domenico Madrone, który bezpośrednio doświadczył spotkania ze złym duchem podczas rytualnego wykonywania egzorcyzmów:

"Maryja jest tą, która wprowadza ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielką mojego królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygotowuje mi klęskę? Ciąglę plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadzając mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do obierania mi dusz. Tam, gdzie sięgają moje głośne podboje, Ona w rosprzesterzeniającej się ciszy mnoży swoje zwycięstwa."

(D. Mondrone, W cztery oczy ze złym duchem,
Echo 84/22 1991 r.)