Temat lutowego numeru: Właściwy porządek rzeczy. Przeczytasz w nim:

– Świat stworzony przez Boga ukazuje niezwykłą spójność i ład, jeśli nie burzy ich nieuporządkowana ingerencja człowieka. Celowość Bożego prawa kieruje naturą, zachwycając pięknem, mądrością wpisaną w mikro i makroświat. Wyjątek stanowi człowiek obdarzony wolną wolą. Jest on w stanie zmieniać porządek rzeczy, szanując plan stwórczy bądź burząc jego harmonię. 

Autorzy tekstów w lutowym numerze „Różańca” podjęli wyzwania podchodząc do tematu z różnych perspektyw. W artykule „Dobro można zaplanować” możemy się przyjrzeć różnym cnotom, których praktyka doprowadza do osiągnięcia celu. Nie warto więc szukać wyłącznie na zewnątrz źródeł życiowych niepowodzeń, lecz podjąć wysiłek kształtowania własnego charakteru. Hierarchia wartości także łączy się z tworzeniem ładu w świecie relacji. Jak uporządkowany system zasad wpływa na życie osób różnych stanów, wieku, płci – to temat kolejnej publikacji. A co na temat pokoju wewnętrznego mówi św. Benedykt? Czy jego Reguła i benedyktyński PAX mogą stanowić drogę dla osób świeckich? – przeczytamy w tekście „Benedyktyńska równowaga”.

A także:

– Kobiety konsekrowane.

– Apostolstwo osób chorych na nowotwory.

Miesięcznik dostępny jest w Wydawnictwie Sióstr Loretanek,

tel. 22/ 673 58 39 lub na www.rozaniec.eu. Nowość: zamów e-wydanie Różańca na www.sklep.loretanki.pl