Styczniowy „Różaniec” w nowej szacie graficznej:
Temat numeru: Wiara pełna uczuć. A w nim:
– Co nam w sercu gra? Zły na Pana Boga? Rozmowa o radościach i boleściach Matki
Najświętszej. Czy przeżywane emocje pomagają, czy przeszkadzają w życiu wiarą?
– Bp Józef Zawitkowski, o. Stanisław Przepierski oraz s. Łucja Wojdyno. Wspomnienie o
tych, którzy do końca zawierzyli Bogu i Maryi.
A także:
– Maratończyk z różańcem.
– Zasłuchani w Słowo Boże. Komentarze do Ewangelii na każdy dzień miesiąca.
Czytaj Różaniec. Pamiętaj, ze na drodze wiary nie jesteś sam.
Miesięcznik dostępny jest w Wydawnictwie Sióstr Loretanek,
tel. 22/ 673 58 39 lub na www.rozaniec.eu