Kiedy piszę te słowa, świat jest w stanie wojny. W krajach Bliskiego Wschodu, na Ukrainie i w wielu zakątkach ziemi toczą się walki i giną nie tylko żołnierze, ale również cywile ? kobiety i dzieci. Papież Franciszek zapytany przez dziennikarzy, czy wspólna modlitwa o pokój z patriarchą Konstantynopola, prezydentem Izraela i prezydentem Palestyny miała sens w obliczu toczącej się nadal wojny, odpowiedział, że ?została otwarta brama modlitwy?. Przypomniał też, że ?pokój jest darem, darem, na który zasługujemy naszą pracą?, i dodał, że obok ?drogi dialogu, który jest ważny, istnieje również droga modlitwy?.

 

Siostry i Bracia Żywego Różańca!

Zwracam się do Was z apelem o dar modlitwy w intencji pokoju na świecie. Kiedy dziś pokój jest wciąż zagrożony, proszę, aby wszyscy członkowie Żywego Różańca w Polsce przez cały październik do wyznaczonej tajemnicy różańcowej dołączyli każdego dnia jeden dziesiątek różańca ? tajemnicę ukoronowania Matki Bożej na Królową nieba i ziemi ? i ofiarowali swoją modlitwę w intencji pokoju.

Tyle razy w historii świata modlitwa różańcowa ratowała od wojny i przynosiła pokój. Matka Boża w Fatimie bardzo konkretnie prosi: ?Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata?, a św. Jan Paweł II w Liście o różańcu zaznacza, że ?odmawiając (?) różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju? (nr 6). Rozumiejąc powagę sytuacji, bierzemy ?ufnie do rąk koronkę różańca? ? jak zachęcał Papież Polak ? i błagamy Jezusa, Księcia Pokoju, o ten upragniony dar dla świata, uciekając się pod płaszcz matczynej opieki Królowej Pokoju.

ks. Szymon Mucha

Krajowy Moderator Żywego Różańca