o. Stanisław Przepierski OP

Zwiastowanie objawia prawdę o Bogu i o Tobie, Maryjo. Słowa Archanioła Gabriela przekazują również zamiary Boga wobec każdego z nas. Wszyscy jesteśmy adresatami tajemnicy Wcielenia. Jednakże w Pozdrowieniu Anielskim to Ty jako pierwsza zostałaś wywołana po imieniu przed cały rodzaj ludzki. Nazwana Niewiastą pełną łaski, otrzymałaś do spełnienia wyjątkową rolę. Bóg Ojciec pragnie, abyś została Matką Jego Syna. Pod Twoim Niepokalanym Sercem Odwieczne Słowo ma przyjąć ludzkie ciało. Właśnie dzięki Tobie ludzka natura odtąd ma się stać drugą naturą Chrystusa. Oto Bóg otwiera przed Tobą swoje Serce! Czy spodziewałaś się, że Ojcem Twego Jedynego Syna będzie sam Bóg? Nikt poza Tobą nie dostąpił takiej godności. Pytasz więc, jak się to stanie, skoro nie znasz męża. Tak, masz prawo pytać! Twoje dziewicze Serce poddaje wszystko rozeznaniu w świetle Bożej prawdy. Złożyłaś przecież Bogu ślub czystości. Szanując to, Boży Posłaniec wyjaśnia, że zostaniesz osłonięta mocą Najwyższego. Natychmiast zrozumiałaś, że ta odpowiedź nawiązuje do wiary Ojców, do tajemnicy Arki Przymierza i obrazu Namiotu Spotkania. Za czasów Mojżesza zarówno Arka Przymierza, jak i Namiot Spotkania były otaczane chwałą Boga. Jakże często zstępowała ona pod postacią obłoku, spowijając nim najświętsze miejsce, tzw. Przebłagalnię. Teraz zaś Ciebie ogarnie moc i chwała Ducha Świętego, by Odwieczne Słowo stało się ciałem. To Duch Boży osłoni Cię. Właśnie teraz, bez udziału mężczyzny, w cieniu prawicy Najwyższego masz począć Syna Bożego. Jakże błogosławiona jesteś, Maryjo! Błogosławiona między niewiastami na zawsze! Ty stajesz się Matką Bożą, Matką żyjącego Boga. Dajesz nam Najwspanialszy Owoc Twojego łona ? Zbawiciela. To On przebłaga Ojca za nasze grzechy. Ty jesteś Arką Jego Przymierza z nami. Twoje Niepokalane Serce jest przebłagalnią, pod którą On sam przygotowuje dla Ojca ofiarę miłą, czystą i świętą. Ty Mu w tym towarzyszysz i pomagasz. O Maryjo, uproś nam więc u Syna taką dyspozycję dusz i ciał, abyśmy jak Ty mogli czerpać pełnię łaski z przyjścia Emmanuela. Niech i w naszych sercach objawi się Jego największy dar ? mesjański pokój. Ten dar Boży wyzwala z lęków i wprowadza w komunię zaufania względem woli Bożej. Niech Twoje Niepokalane Serce wyprasza nam harmonię naszych pragnień z pragnieniami Bożego Ducha. Niech i w nas, i przez nas wypełnią się plany Boże.

 

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca

Przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć pierwszych sobót miesiąca odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jedną część różańca i przez piętnaście minut rozmyślania nad jedną lub kilkoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Słowa Matki Bożej do s. Łucji podczas objawienia 10 grudnia 1925 r.

Tekst pochodzi miesięcznika Różaniec


Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej pisma www.rozaniec.eu.

O ?Różaniec? pytaj w sklepach sieci EMPiK,
księgarniach religijnych i parafialnych.
Prenumeratę miesięcznika możesz zamówić
w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20
tel. (22) 673 58 39, e- mail: prenumerata@loretanki.pl

www.loretanki.pl